TERMINY ZJAZDÓW 2018/2019

TERMINY ZJAZDÓW I SEMESTR:

29 IX
13 X
27 X
10 XI
24 XI
8 XII
5 I
2 II
9 II – sesja i warsztat specjalny

TERMINY ZJAZDÓW II SEMESTR:

23 II
9 III
23 III
6 IV
27 IV
11 V
25 V
8 VI
22 VI – sesja i warsztat specjalny