studium_muzyki_liturgicznej-12
Liturgia.pl

Dwuletnie Studium Muzyki Liturgicznej dedykowane jest wszystkim osobom, którym leży na sercu piękno liturgii. Każdy uczestnik studium wybiera jedną z dwóch specjalizacji:

  • śpiewak w scholi/chórze – zapraszamy tu wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wokalne i muzyczne; aby zapisać się do studium nie trzeba posiadać wiedzy, umiejętności ani wykształcenia muzycznego – wystarczy podstawowy słuch muzyczny (a posiada go 95% społeczeństwa!) oraz chęć współtworzenia śpiewem pięknej liturgii.

  • prowadzący scholę – zapraszamy tu wszystkie osoby, które prowadzą, lub czują, że chciałyby prowadzić scholę (zespół wokalny) w swojej parafii czy wspólnocie. Uczestnicy zajęć tej specjalizacji, oprócz zajęć wokalnych i muzycznych, będą mieli więcej zajęć z dyrygowania, doboru repertuaru oraz prowadzenia emisji grupowej.

Studium – inspirowane podobnymi inicjatywami prowadzonymi przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie, Urszulę Rogalę w Warszawie i Katarzynę Młynarską we Wrocławiu – jest odpowiedzią na potrzebę wielkopolan, by rozwijać się zarówno wokalnie jak i dyrygencko w duchu dominikańskiej kultury liturgicznej. Organem założycielskim szkoły jest spółka Musica Est założona na potrzebę tej inicjatywy przez Marię Antkowiak, Annę Hyjek oraz Magdalenę Szymańską:

Każdy z czterech semestrów to 9 sobotnich zjazdów podczas których odbywają się zajęcia indywidualne z emisji głosu oraz zajęcia grupowe (m.in. wprowadzenie do teologii liturgii, dobór repertuaru, emisja głosu, zasady muzyki i czytanie nut głosem, chorał gregoriański, śpiew wielogłosowy oraz śpiew psalmów i prowadzenie liturgii godzin). Zajęcia odbywać się będą w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej przy ul. Solnej w Poznaniu, mieszczącej się nieopodal poznańskiego klasztoru oo. dominikanów.

Lekcje śpiewu prowadzą certyfikowani pedagodzy wokalni Natural Voice Perfection. Kadrę zajęć muzycznych tworzą wykwalifikowani pedagodzy z doświadczeniem zarówno artystycznym jak i pedagogicznym, którzy są aktywnymi artystami. Opiekunem naszej inicjatywy jest o. Tomasz Grabowski OP, a na nasze zaproszenie do prowadzenia zajęć pozytywnie odpowiedzieli Ojcowie: o. Grzegorz Doniec OP, o. Stanisław Nowak OP, o. Wojciech Sznyk OP.

Studium Muzyki Liturgicznej w Poznaniu działa pod patronatem Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i Poznańskim Klasztorem OO. Dominikanów.