Adres korespondencyjny:

Studium Muzyki Liturgicznej
ul. Jeleniogórska 1/3i/1
60-179 Poznań

Magdalena Szymańska – 693 554 045
Anna Hyjek – 791 023 230

studiummuzykiliturgicznej@gmail.com

Organ założycielski:

Musica Est sp. z o.o.
musica.est.poznan@gmail.com
ul. Jeleniogórska 1/3i/1, 60-179 Poznań

NIP: 777 323 09 12
REGON: 302391461

Adres zajęć:

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Solna 12, Poznań.