REKRUTACJA

1. WYBÓR SPECJALIZACJI

Każdy uczestnik studium wybiera jedną z dwóch specjalizacji:

 • śpiewak w scholi / zespole liturgiczno-muzycznym – zapraszamy tu wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wokalne i muzyczne; aby zapisać się do studium nie trzeba posiadać wiedzy, umiejętności ani wykształcenia muzycznego – wystarczy podstawowy słuch muzyczny (a posiada go 95% społeczeństwa!) oraz chęć współtworzenia śpiewem pięknej liturgii.

 • prowadzący scholę / zespół liturgiczno-muzyczny – zapraszamy tu wszystkie osoby, które prowadzą, lub czują, że chciałyby prowadzić scholę (zespół wokalny) w swojej parafii czy wspólnocie. Uczestnicy zajęć tej specjalizacji, oprócz zajęć wokalnych i muzycznych, będą mieli więcej zajęć z dyrygowania, doboru repertuaru oraz prowadzenia emisji grupowej.

2. ZAPISY

Kandydaci przesyłają formularz zgłoszeniowy (znajdujący się na stronie plik word) wraz ze zdjęciem na adres studiummuzykiliturgicznej@gmail.com

3. WYMAGANIA

 • ukończone 16 lat – do nauki w Studium Muzyki Liturgicznej zapraszamy osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, studentów oraz osoby pracujące

 • przesłanie formularza zgłoszeniowego

 • uiszczenie opłaty za naukę

4. DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy

5. OPŁATY

  1. opłata wpisowa 20 zł (promocja: do końca czerwca brak opłaty wpisowej, zgłoszenia w lipcu – opłata wpisowa 10 zł)

  2. czesne za naukę można uiścić w trzech opcjach:

   • 1 rata 1480 zł za rok 2018/19 płatne do 28 września 2018 r.

   • 2 raty po 750 zł za semestr płatne do 28 września 2018 r. i do 30 stycznia 2019 r.

   • 8 rat po 190 zł płatne do 2 dnia każdego miesiąca (listopad 2018-maj 2019), a pierwsza rata do 28 września.

6. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

– pod numerem 693554045

– pod adresem studiummuzykiliturgicznej@gmail.com