TERMINY ZJAZDÓW 2019/2020

TERMINY ZJAZDÓW I SEMESTR:

28 IX
12 X
26 X
16 XI
30 XI
7 XII
4 I
18 I
25 I – sesja

TERMINY ZJAZDÓW II SEMESTR:

22 II
14 III
28 III
18 IV
25 IV
9 V
23 V
6 VI
20 VI – sesja