ZAJĘCIA

Ramowy plan zajęć:

Soboty 09:00-20:00

Miejsce: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Solna 12, Poznań